(Ook in pdf te downloaden)

Bouw Houtense turbines in volle gang
De eerste paal voor de windturbines in Houten is op 28 Februari de grond in gegaan. Tot half mei zijn er vooral grondwerkzaamheden verricht voor de toegangswegen, de ondergrondse elektrische leidingen, de funderingen en aan de opstelplaatsen voor de hijskranen. De funderingen van de turbine zijn bijna gereed. In de eerste weken van mei is de fundering van de laatste turbine bij de Staart gelegd. Daarna gaan de werkzaamheden snel de hoogte in en worden de turbines zichtbaar.
Vanaf 22 mei worden de eerste grote onderdelen van de windturbines aangevoerd. Dit gebeurd over de weg. De aanvoer van de echt grote onderdelen zal ’s nachts plaatsvinden omdat de aanvoerwegen dan tijdelijk afgesloten zullen worden. Manouveren met een wiek van 45 meter lengte over rotondes is geen sinecure. We verwachten dat in de laatste week van mei en in de eerste weken van juni de torens worden geplaatst en de turbinebladen omhoog gehesen worden. Het plaatsen van de gondel en de turbinebladen is een spectaculair gezicht. Maar dit kan alleen bij goed, windstil weer.

Een nieuw logo
U ziet het goed! UWind heeft een een nieuw logo! Nu de bouw van de molens in Houten in volle gang zijn werd het tijd om het 90-er jaren jasje van UWind helemaal af te schudden. Het oude UWind logo was alweer een kleine 25 jaar oud. Op verzoek van UWind heeft Evert Albers van Streeff het oude logo gerestyled. Hiermee kan UWind weer jaren vooruit. Dat moet ook wel omdat het logo ook op de drie turbines in Houten te zien zal zijn.

Participatie windturbines Houten
Maanden voordat de eerste bouwactiviteiten voor de windturbines in Houten van start ging was UWind al in druk overleg met Eneco over manier waarop UWind leden en de inwoners van Houten betrokken zouden worden bij de windmolens. Hoewel op het moment van dit schrijven de definitieve vorm van de burgerparticipatie nog niet volledig is uitgekristalliseerd lijkt het er op dat de participatie op drie verschillende manieren vorm gaat krijgen (Let op: Er ligt nog niets definitief vast!!):
1. Financiële participatie waarbij het publiek de mogelijkheid krijgt te investeren in de molens.
2. Het kunnen kopen van Hollandse windstroom uit Houten. Eneco garandeert dat deze stroom wordt opgewekt door de windmolens van het windpark in Houten
3. Het oprichten van een duurzaamheidsfonds. UWind, Eneco en de gemeente Houten zijn in gesprek over het vormen van een duurzaamheidsfonds dat duurzame initiatieven in Houten moet gaan ondersteunen.
Op 15 juni zal tijdens de open winddag de definitieve participatie bekend wordt gemaakt.

De nieuwe UWind website
De UWind website is geheel vernieuwd. Bas van Oerle van Front404 heeft een nieuw ontwerp voor onze website gemaakt. Recente informatie over UWind en het windpark in Houten is hier te vinden.
Voor Uwind-leden is een speciaal deel van de website gereserveerd. Daarin zijn niet alleen de notulen van de leden¬vergaderingen te vinden, maar ook veel krantenknipsels over het project in Houten die de afgelopen jaren zijn verzameld. Leden kunnen via de website een wachtwoord aan¬vragen. Na goedkeuring van onze webmaster krijgt u als lid toegang tot het besloten deel van de website.
Ga voor ledeninformatie, de bouw van de windturbines in Houten en participatie mogelijk¬heden naar: www.uwind.nl

Belangrijke data rond bouw van de Molens in Houten
Het realiseren van een windmolen park heeft een vreemde dynamiek. De voorbereiding duurt vaak vele jaren. Maar als dan eindelijk de laatste vergunningen definitief zijn geworden lijken de activiteiten vanaf het leggen van de funderingen steeds intensiever te worden. De climax wordt bereikt met het hijsen van de gondel en wieken. In deze drukke periode zijn er verschillende mogelijkheden om de bouw van dichtbij te zien. Daarom hieronder een lijstje belangrijke data:
- Week 20 mei.  Aankomst van de eerste grote onderdelen
- 31 mei,  15:30 uur. Bezoek Uwind leden aan de bouwplaats.
- 5 juni, 14-19 uur. Open bouwdag voor windpark Houten
- 13 juni 20:00 uur. Algemene ledenvergadering, bespreking participatie windpark Houten met leden UWind.
- 15 juni vanaf 12 uur. Open Winddag bij windpark Houten, officiële bekendmaking participatie.
- 26 juni excursie van NMU naar het windpark Houten