De coöperatieve vereniging UWind u.a. is in 1989 opgericht. Het doel van de vereniging is het "stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder windenergie, en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden". Dit doel probeert de vereniging te bereiken door windturbines te plaatsen en te beheren in de provincie Utrecht, en andere activiteiten te ontplooien om het doel te verwezenlijken.

UWind heeft een commissie van aanbeveling. Hierin zitten een aantal prominenten die veel weten over duurzaamheids problematiek en met name over (wind)energie. De leden van de commissie van aanbeveling zijn:
- Prof. Dr. Kornelis Blok (Houten)
- Prof. Dr. Gijs van Kuik (Houten)

Het bestuur van Uwind bestaat per 12 juni 2017 uit:
- Gert-Jan de Vilder, voorzitter
- Bert van Oerle, secretaris
- Marten Kramer, penningmeester

Klik hier voor meer informatie over de bestuursleden

Coöperatieve vereniging UWind u.a.

Houtensewetering 5, 3991 LJ Houten

mail: Uwind@uwind.nl

KvK: 30090811

Rekeningnummer: NL 47 TRIO 0197632521  van TRIODOS BANK te ZEIST

 

 

 

De voormalige coöperatieve vereniging "De Zuidwester" had precies hetzelfde doel als UWind. De laatste jaren van het bestaan van De Zuidwester bestond het bestuur van UWind en De Zuidwester al uit dezelfde personen. In 2000 is De Zuidwester uiteindelijk opgegaan in UWind. Om de coöperatie in ere te houden is besloten om de nieuwsbrief van UWind De Zuidwester te noemen. Het zuid-westen is zoals bekend de meest voorkomende windrichting in Nederland. Een stevige zuidwestenwind betekent dan ook veel energie ...