Draag zelf bij aan een groene energievoorziening.

Meld je aan als lid van de vereniging als je achter de doelstellingen van de vereniging staat. Je steunt dan het werk van de coöperatie. Ook ontvang je dan onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Aanmelding kan op twee manieren:

1. Maak € 15 (meer mag ook) over op onze Triodos bankrekening, nr. 0197 6325 21 t.n.v. Uwind te Houten, onder vermelding van "nieuw lid". Geef tevens uw naam en adresgegevens door via een e-mail naar uwind@uwind.nl. (IBAN: NL47 TRIO 0197 6325 21).

2. Meldt u hier aan en betaal direct met iDEAL

De ledencontributie van € 15 wordt in principe jaarlijks geheven, tenzij de vermogenspositie van de vereniging het toelaat geen contributie te heffen. In de afgelopen jaren is gemiddeld eens in de 3 jaar contributie aan de leden gevraagd. Als de activiteiten van de vereniging toenemen, zal de contributie vaker worden geïnd.