Houten, 10 Juli 2013; bijgewerkt 18 juli, 26 sept

De turbines van windpark Houten draaien inmiddels in de testfase. In september wordt het windpark opgeleverd en voorziet het jaarlijks 25% van de huishoudens in Houten van stroom. Ondertussen zijn de participatievormen verder uitgekristalliseerd; Investeren wordt zeer binnenkort mogelijk, Houtense windstroom kan straks gekocht worden en er komt een duurzaamheidsfonds waarmee voor een kleine 50.000 euro per jaar duurzaamheids­projecten met maatschappelijke meerwaarde in Houten worden gestimuleerd. 

Investeren in het windpark Houten

Vanaf 15 juli kan iedereen (ook niet-UWind leden) investeren in dit windpark. Dit kan door een of meer obligaties van windpark Houten te kopen; iedere obligatie kost €500,-.

Dat betekent dat je geld uitleent aan het park en in ruil daarvoor een rentevergoeding ontvangt. Een relatief veilige manier om te investeren in duurzaamheid. De obligatie heeft een looptijd van zes jaar. In ruil daarvoor krijg je tijdens de looptijd jaarlijks een rentevergoeding van 4%. Maar, inwoners van de gemeente Houten en UWind leden die vóór 1 juni 2013 lid waren hebben een streepje voor.

Inwoners van Houten krijgen een hoger rendement op hun obligaties omdat de molens in hun gemeente staan en zij ook de 'lasten' van de molens dragen. Leden van UWind die vóór 1-6-2013 lid zijn geworden krijgen een hoger rendement omdat zij hebben bijgedragen aan de realisatie van het windpark in Houten. Het hogere rendement ligt tussen de 4,5 en 5,5%, afhankelijk van de wind. Aan het eind van de zes jaar krijg je het geleende bedrag weer terug. Hoe beter het park presteert, hoe hoger het rendement. Voor Houtenaren en leden van UWind zijn er 2.800 obligaties gereserveerd.

Hollandse windstroom uit Houten

Ook voor wie niet wil of kan investeren in het windpark, maar wel betrokken wil blijven bij het park. Je elektriciteit betrek je dan van de drie windmolens in windpark Houten en je profiteert daarbij van een jaarlijkse windkrachtkorting. Hoe harder het waait, hoe hoger de korting. De Hollandse windstroom uit Houten kan natuurlijk ook in combinatie met de obligaties worden gekocht.

Een duurzaamheidsfonds voor Houten

UWind, Eneco en de gemeente Houten hebben besloten een fonds op te richten dat duurzame initiatieven in Houten gaat ondersteunen. Het fonds gaat niet alleen projecten financieel ondersteunen, maar ook mensen bij elkaar brengen die goede ideeën hebben om Houten duurzamer te maken. Het eerste jaar komen vooral projecten in aanmerking waarmee duurzame energie en/of energiebesparing wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan zonnepanelen of het besparen op de gas- en elektriciteitsrekening. Het moeten projecten zijn met een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld zonnepanelen op scholen of sportverenigingen. Privé projecten voor financiering van zonnepanelen op de eigen woning komen dus niet in aanmerking. Vanaf 2014 komen ook projecten in aanmerking op bijvoorbeeld het gebied van afval, sociale contacten in de wijk of het hergebruik van materialen. Zowel de gemeente Houten als Windpark Houten storten in 2013 ieder 24.000 euro in dit fonds. In de jaren daarna groeit de gezamenlijke jaarlijkse bijdrage naar 50.000 euro. De bijdrage van de gemeente wordt betaald uit de pacht van de grond, waarop de drie windmolens staan. De bijdrage van het windpark komt uit de verkoop van de duurzame stroom van de molens. Het fonds zal minimaal 6 jaar bestaan. Bewoners van Houten kunnen meebeslissen over de besteding van het fonds. Na de zomervakantie volgt meer informatie. Maar duurzame initiatieven kunnen al vanaf nu worden aangemeld. Heb je een goed idee? Mail naar info@DFHouten.nl

 

Meer informatie over de participatie is hier op de UWind site te vinden.