Eneco en Uwind hebben drie vormen van burgerparticipatie aan het windpark mogelijk gemaakt.

1. Financiële participatie.

Iedereen (ook niet-UWind leden) kon bijdragen aan de financiering van de drie molens in Houten en er ook wat aan verdienen. De exploitatie van de molens wordt gedaan door Windpark Houten BV. Windpark Houten heeft 5000 obligaties uitgegeven die 500 euro per stuk kostten. De obligaties zijn opgedeeld in zg. obligaties-A en obligaties-B.

De obligaties-A konden alleen gekocht worden door inwoners van de gemeente Houten én UWind leden die vóór 1 juni 2013 lid waren. Zij krijgen een hogere rente dan voor de obligaties-B. De rente is daarbij afhankelijk van de wind. Heeft het weinig gewaaid, dan wordt een rente van 4,5% uitbetaald. Was het een goed windjaar dan stijgt die rente tot 5,5%. Voor de inwoners van Houten en leden van UWind zijn 2.800 obligaties gereserveerd. 

De obligaties-B konden door iedereen worden gekocht (ook niet-UWind leden) en hebben een rendement van 4%. Echter, bestaande en nieuwe Eneco klanten hebben daarbij voorrang bij de toewijzing. Er zijn totaal 2200 obligaties-B beschikbaar.

De looptijd van alle obligaties is in principe 6 jaar, waarna windpark Houten nog kan voorstellen de looptijd te verleningen tegen eventueel andere voorwaarden.

Lees vóór de aankoop van één of meerdere obligaties altijd het prospectus.

De inschrijving is op 15 juli gestart en op 13 September 2013 gesloten. Hier kunt u meer informatie vinden over de procedure.

 

2. Hollandse windstroom uit Houten

Voor wie betrokken wil blijven bij het park kunnen bestaande en nieuwe Eneco klanten Hollandse windstroom uit Houten kopen. Eneco garandeert dat deze stroom wordt opgewekt door de windmolens van het windpark in Houten. Voor meer informatie: Neem contact op met Eneco: www.eneco.nl

 

3. DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten)

UWind, Eneco en de gemeente Houten hebben besloten een fonds op te richten dat duurzame initiatieven in Houten gaat ondersteunen. Het fonds gaat niet alleen projecten financieel ondersteunen, maar ook mensen bij elkaar brengen die goede ideeën hebben om Houten duurzamer te maken. Het eerste jaar komen vooral projecten in aanmerking waarmee duurzame energie en/of energiebesparing wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan zonnepanelen of het besparen op de gas- en elektriciteitsrekening. Vanaf 2014 komen misschien ook projecten in aanmerking op bijvoorbeeld het gebied van afval, sociale contacten in de wijk of het hergebruik van materialen. Zowel de gemeente Houten als Windpark Houten storten in 2013 ieder 24.000 euro in dit fonds. In de jaren daarna groeit de gezamenlijke jaarlijkse bijdrage naar 50.000 euro. De bijdrage van de gemeente wordt betaald uit de pacht van de grond, waarop de drie windmolens staan. De bijdrage van het windpark komt uit de verkoop van de duurzame stroom van de molens. Het fonds zal minimaal 6 jaar bestaan. Kijk voor meer informatie op www.dfhouten.nl.