(Ook in pdf te downloaden)

 

Ambtelijke molens

Na de goedkeuring van het windproject de Meerpaal door de gemeenteraad van Houten, zijn begin 2005 de nodige vergunningen aangevraagd en procedures in gang gezet. Naast een bouwvergunning is een milieuvergunning nodig. En aangezien het bestaande bestemmingsplan niet voorziet in windmolens op deze locatie moet ook het bestemmingsplan worden aangepast...

 

Geld voor wind

In de afgelopen maanden is binnen UWIND nagedacht over de financiering van het windproject. Omdat UWIND een coöperatieve vereniging is, is het uitgangspunt dat de leden een belangrijke inbreng in het project moeten hebben. Maar voor de drie windmolens zijn vele miljoenen nodig. Naast de inleg van de leden, zal er aanvullend geld moeten worden geleend bij een bank. Op dit moment denkt UWIND erover haar leden twee opties aan te bieden om mee te doen in dit project...

 

Made in Holland

Bijna alle nieuwe windturbines komen op dit moment uit Duitsland of Denemarken. De jarenlange traditie van bedrijvigheid op dit gebied door Nederlandse bedrijven als Lagerwey en NedWind is onderhand gestopt...

 

Ledenvergadering 2006

Op zaterdag 13 mei om 13.30 wordt de volgende ledenvergadering van UWIND gehouden...