(Ook in pdf te downloaden)

 

Houten, ze komen er aan!

De jarenlange inspanning van UWind heeft eindelijk succes! De Raad van State heeft half december bepaald dat de drie windturbines aan het Amsterdam Rijnkanaal in Houten er mogen komen. We verwachten dat begin 2013 de molens zullen draaien. Tussen de eerste ideeën voor windturbines in Houten en de daadwerkelijk bouw zit dan maar liefst 16 jaar.

De eerste ideeën voor windturbines in Houten dateren uit 1996. Het plan was toen om 6 windturbines van 600 kilowatt te bouwen. In 1999 bleek uit onderzoek dat 11% van het totale energieverbruik van de gemeente Houten duurzaam zou kunnen worden opgewekt. De gemeente stelde in haar beleid vast om dit in 2005 gerealiseerd te hebben, waarbij de 11% duurzame energie vrijwel geheel uit wind zou moeten komen. Uwind besluit samen te gaan werken met Eneco (toen nog REMU). Er werden verschillende locaties onderzocht en de gemeente Houten bereidde de besluitvorming voor door uitgebreide informatie te geven aan de omwonenden en inwoners.

De milieu-effecten werden in beeld gebracht waarbij met name het geluid van de windturbines veel aandacht vroeg. In 2005 besluit de gemeenteraad van Houten dat het windmolenpark er mag komen. Vervolgens vinden er verschillende rechtszaken plaats tegen de door de gemeente verleende vergunningen. Eind 2007 vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan, vooral vanwege een procedurefout. In 2008 spreekt de gemeenteraad zich nogmaals uit voor het windpark en in 2010 wordt een nieuwe bouwvergunning verleend. Het duurt dan nog tot eind 2011 voordat de bouwvergunning definitief is geworden.

De eerste voorbereidingen van de bouw zullen naar verwachting halverwege 2012 plaatsvinden. We hopen dat eind 2012 de molens hun eerste rondjes dan toch eindelijk zullen gaan draaien, en Houten kan gaan genieten van windstroom van eigen bodem.

 

Participatie windturbines Houten

Hoewel het nog maanden zal duren voordat de eerste bouwactiviteiten voor de windturbines gaan starten is UWind ondertussen in druk overleg met Eneco. Hoofdpunt op de agenda is de vorm van de samenwerking tussen Eneco en UWind bij het te bouwen windpark in Houten. Het idee was ooit om een aparte BV op te richten waarvan Eneco 2/3 en UWind 1/3 van de aandelen zou krijgen. Kort door de bocht zou dat neerkomen op twee windturbines van Eneco en één van UWind.

Onderhand is meer dan een decennium voorbij gegaan en zijn wetgeving en subsidieregels flink veranderd. Het is nu niet voordelig om een apart bedrijf op te richten. Het is verreweg de beste optie is dat Eneco eigenaar wordt van de windturbines. Hoewel met de definitieve komst van de windturbines het eerste doel van UWind bereikt is, het promoten van (lokale) duurzame energie, zou bij enkel volledige exploitatie door Eneco er geen sprake zijn van participatie. Aangezien we een coöperatieve vereniging zijn is dit natuurlijk ook belangrijk voor UWind. Daarom spitsen de besprekingen tussen UWind en Eneco zich de laatste tijd toe op de vraag hoe de (financiële) participatie van de Uwind-leden in het project en vervolgens van de rest van de Houtense inwoners vorm moet gaan krijgen.

Op 26 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van UWind plaats. Naast de behandeling van de formele agendapunten wordt daarin door het bestuur de belangrijke vraag aan de leden voorgelegd of zij akkoord gaan met de vorm waarin UWind en Eneco willen gaan samenwerken. Daarna zal, in samenwerking met Eneco, een speciale informatieavond worden georganiseerd voor alle geïnteresseerden, ook voor niet-Uwind-leden. Naast informatie over de bouw van de molens zal ook uitgebreid informatie worden gegeven over de mogelijke manieren waarop UWind-leden en Houtenaren kunnen participeren in het Houtense windpark.

 

Tegenwind

Terwijl UWind bijna zijn succesvolle 25 jarig jubileum (2014) viert en er inmiddels ruim 2000MW in Nederland staat, blijft er tegenstand tegen wind¬turbines. Energie-U, onze collega’s uit Utrecht, ondervindt dat na een voortvarende start. De “Buren van Lageweide” komen met dezelfde doemverhalen als we in Houten hebben gehoord. Hopelijk kan de ervaring straks in Houten laten zien dat het allemaal erg meevalt.

 

De uwind website

Een aantal leden heeft de nieuwe website van UWind ondertussen ontdekt. Op de site is naast de verenigingsinformatie ook alle informatie te vinden over de windturbines in Houten. Voor Uwind-leden is een speciaal deel van de website gereserveerd. Daarin zijn niet alleen de notulen van de leden-vergaderingen te vinden, maar ook veel krantenknipsels over het project in Houten die de afgelopen jaren zijn verzameld. Leden kunnen via de website een wachtwoord aan¬vragen. Na goedkeuring van onze webmaster krijgt u als lid toegang tot het besloten deel van de website. Ons webadres is: www.uwind.nl