(Stil) Stand van zaken Windpark Houten

De inbedrijfname van windpark Nieuwegein is natuurlijk een grote plus voor de Utrechtse duurzame energie maar daarmee kan iedereen met eigen ogen vaststellen dat de Nieuwegeinse molens in de regel draaien, terwijl die in Houten stilstaan.
De stilstand is naar schatting 60 tot 70%, de energieproductie toch nog rond de 70% van de oorspronkelijke prognose.

Dit was, gezien de strenge maatwerkvoorschriften, te verwachten en na het nodige voorwerk en analyses  hebben we aan Eneco kunnen voorleggen om een onderzoek te starten naar het verbeteren van de regeling van windpark Houten.
We konden concluderen dat de geïnstalleerde regeling geen rekening houdt met de specifieke fysieke kwaliteiten (namelijk de permanent magneet synchroon generator) van de Houtense VESTAS windturbines. Dit in tegenstelling tot de Vestas turbines welke in Culemborg en Lopik zijn geplaatst; deze hebben een asynchroon generator met een gewikkelde rotor.
Het is fysisch mogelijk om de Houtense windturbines in bedrijf te houden, zonder overschrijding van het toelaatbare geluidsproductie niveau zoals gedefinieerd in de strenge Houtense maatwerkvoorschriften (die het maximaal toelaatbare geluid op de gevels van woningen nabij het windpark vastlegt).
Een voorwaarde voor een match met de maatwerkvoorschriften is dat het toerental van de rotor aanzienlijk omlaag gebracht moet worden en dat kan met een synchroon generator, maar niet met de asynchrone generatoren. Het geluid van een windturbine wordt met name door de snelheid van de wiektippen van de rotor gegenereerd welke evenredig is met het toerental van de rotor.
Het resultaat van een dergelijke modificatie zal een extra energieproductie zijn, volgens onze voorlopige berekeningen ongeveer 1E6 [kWh/jaar] bovenop de huidige jaarproductie van 14.3E6 kWh; dwz een additionele bijdrage voor het energieverbruik van 300 huishoudens zonder een concessie te doen aan de maatwerkvoorschriften.

Wat zou het een goed gevoel geven als ook windpark Houten structureel draait!