5 juni 2013

Zon, veel bezoekers, kinderen op een springkussen, kabeltrekkers aan het werk, windgevoelige informatie tentjes van Eneco en Uwind en veel, heel veel gesprekken over het windproject. Kortom, de woensdagmiddag bleek een prima gelegenheid voor Houtenaren om nader kennis te maken met hun nieuwe landmark.

Het weer was ons zeer gunstig gestemd – een heerlijk zonnige middag nodigde uit voor een uitje naar het windpark. De planning van de werkzaamheden paste misschien iets minder – tevoren was gehoopt op hijswerkzaamheden tijdens deze bezoekmiddag, maar de bouw vordert boven verwachting, en daardoor waren de bladen van nr. 2 de dag ervoor al de lucht in gegaan. De enorme kraan lag al in stukjes op de grond, klaar om getransporteerd te worden naar locatie 3. Als je weet hoe duur de huur van die kraan is, snap je wel dat die niet een dagje wacht om een aantrekkelijk tafereeltje voor bouwbezoekers te tonen – ieder uurtje telt mee.

Geen spectaculaire werkzaamheden dus en bezoekers konden ook al niet de turbine in, want daar werden de kabels juist getrokken. Maar niettemin kon het publiek veel zien en horen over het project. Veel positieve reacties, ook van mensen die zeiden dat ze tevoren minder enthousiast waren geweest over de plannen. Erg leuk was dat verschillende bezoekers UWind hartelijk feliciteerden en hun bewondering uitspraken voor het doorzettingsvermogen dat de vereniging al die jaren aan de dag heeft gelegd.