Persbericht UWind dd 22-5-2013

Groot is de opwinding onder leden van UWind, waaronder ook veel Houtenaren, dat de inspanningen om schone Utrechtse windstroom te oogsten, beloond gaan worden. De drie windturbines aan de Veerwagenweg zullen elk 5.500.000 kWh groene stroom per jaar opwekken; samen goed voor het elektriciteitsgebruik van ¼ van alle Houtense huishoudens. Vanaf 15 juni wordt aan alle Houtenaren de mogelijkheid geboden om te participeren in het windpark.

De eerste verkenningen naar windenergie in Houten dateren al uit 1999. UWind, de vereniging van particulieren die windenergie als schone energiebron willen realiseren in de provincie Utrecht, zocht vanaf dat jaar naar geschikte locaties in Houten. Locaties waarbij de turbines niet teveel overlast zouden geven, waar het voldoende waait én die niet te ver van het elektriciteitsnet liggen. Dankzij de zorgvuldigheid en standvastigheid van UWind, de gemeente Houten en REMU (nu Eneco) wordt het windpark nu, ondanks vele obstakels, werkelijkheid. UWind zou een project van een dergelijke omvang niet zelf kunnen bouwen en vond daarvoor REMU/Eneco als partner. Leden van UWind en Houtenaren kunnen participeren in het windproject. Hoe en wat precies wordt 15 juni a.s. bekendgemaakt.

Vanaf 24 Mei volgen grootse transporten, indrukwekkende hijswerkzaamheden van mastdelen, gondel en de rotorbladen. De windturbines worden de komende drie weken volledig opgebouwd. Er is dus veel te doen op de bouw en vanuit de wijde omgeving zullen de werkzaamheden te zien zijn. Half juni staat het windpark er in volle glorie.

Er zijn verschillende bezoekmogelijkheden. Kijk daarvoor op de website van UWind; www.uwind.nl! Eneco organiseert voor alle Houtenaren op woensdag 5 juni een “Kijk bij de bouw”-middag, van 14-19 uur. UWind zal daar ook aanwezig zijn om toelichting te geven op het hoe en waarom van dit windpark. Op de landelijke Open Winddag, zaterdag 15 juni, zal windpark Houten voor iedereen te bezichtigen zijn tussen 12-15 uur en zullen er ook (kinder)activiteiten zijn.