Om het doel van UWind te bereiken (stimuleren gebruik van duurzame energiebronnen, met name windenergie en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie voor haar leden) is UWind actief bezig met het windpark in Houten. Haar activiteiten zijn concreet:
- Het informeren van de bewoners van Houten en andere belangstellenden.
- Het verbeteren van het draagvlak voor de windturbines onder de Houtense bevolking.
- In samenwerking met Eneco en de gemeente Houten de participatie aan de windturbines in Houten vorm geven.

UWind wil haar leden en de inwoners van Houten waar mogelijk bij het project in Houten te betrekken. Houtenaren hebben dan niet alleen de lasten van het windpark, maar kunnen ook de vruchten ervan te plukken. UWind heeft samen met Eneco en de gemeente gezorgd voor financiële participatie (in de vorm van obligaties), het afnemen van stroom uit het windpark (afname Hollandse windstroom uit Houten) en het oprichten van het DuurzaamheidsFonds Houten (DFHouten). Als lid van de coöperatieve vereniging UWind steunt u deze participatie. Er zijn leden nodig om te laten zien dat de inwoners van Houten een duurzame toekomst met (meer) windenergie belangrijk vinden.