Eneco

De exploitatie van het Windpark Houten bij het Amsterdam-Rijnkanaal ligt in handen van Windpark Houten bv., volledige dochter van Eneco. Eneco en UWind hebben samen gezorgd voor de realisatie van het windpark en de participatie, waarmee leden van UWind en de Houtense bevolking de mogelijkheid krijgt om ook de vruchten van het windpark te plukken.

Gemeente Houten 

De Houtense gemeenteraad heeft besloten dat het duurzaam opwekken van schone stroom met windturbines mogelijk moet zijn binnen de gemeente Houten. Daarvoor is de locatie langs het Amsterdam Rijnkanaal aangewezen. Door het windenergieproject in Houten mogelijk te maken én een substantiële bijdrage te leveren aan het DuurzaamheidsFonds Houten levert de gemeente een bijdrage aan een duurzamere samenleving. Meer informatie van de gemeente vindt u op de website van de gemeente Houten.