Zowel burgers als (locale) overheden beseffen dat energieconsumptie en het opwekken ervan, deel is van hun eigen verantwoordelijkheid. Daarom reserveren gemeenten locaties waar windturbines gebouwd kunnen worden.

Het inpassen van windturbines in het landschap moet zorgvuldig gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met factoren als:
• De bestaande infrastructuur (spoorlijnen, waterwegen)
• De cultuurhistorische waarde
• Natuurgebieden
• Omwonenden mogen geen hinder van de turbines ondervinden.

De gemeente Houten heeft het industrieterrein "de Meerpaal" bij de veerwagenweg als plaats aangewezen waar windturbines kunnen komen te staan. Zie het kaartje hieronder waarin de plaats van de turbines zijn aangegeven. Zie ook de website van de gemeente Houten.