(Ook in pdf te downloaden)

 

Stand van zaken windpark Houten

Het klinkt vertrouwd, windpark Houten. Tenminste voor ons als bestuur en als PR commissie. We zijn tenslotte al een jaar of 4 geleden met REMU gaan samen werken om de mogelijkheden in de gemeente Houten te onderzoeken. De laatste tijd is er veel overlegd met de gemeente. Tenslotte is er door de Raad uitgesproken dat er 11% duurzame energie in Houten moet komen, waarbij gelijk duidelijk was dat het merendeel van de wind moest komen...

 

Verkiezingsprogramma's politieke partijen over windenergie

Pp 6 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de komende raadsperiode zal er een besluit over windenergie in Houten vallen. En dus heeft UWIND de partijprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen nageplozen op de ‘windstandpunten’. Daarbij is gebruik gemaakt van internet. Helaas zijn (nog) niet alle programma’s op het net beschikbaar. Daarom volgt hier een beperkte bloemlezing...

 

Hoeveel wind?

Voor veel mensen is het lastig voor te stellen hoeveel energie een windmolen produceert. Daarom geven we hier een vergelijking...

 

Kraam UWind

In de afgelopen maanden het UWIND nog wat onwennig, tweemaal met een stand in Houten gestaan. De reacties waren bijzonder positief. De meeste mensen steunen windenergie en staan positief tegenover een windproject in Houten...