(Ook in pdf te downloaden)

 

Windpark Houten wordt lijnopstelling

De gemeente Houten heeft voor de locatie De Meerpaal verschillende inrichtingsvarianten gemaakt en onderzocht. Deze zijn de Houtense bevolking voorgelegd. Slechts een enkeling heeft hierop gereageerd, in het algemeen vrij positief. Het onderzoek wijst uit dat een lijnopstelling langs het Amsterdam-Rijn kanaal het meest wenselijk is. Het lijkt mogelijk om daar 3 tot 4 windturbines van elk 2 MW (MegaWatt) te plaatsen. Deze molens zijn zo’n 100 meter hoog. Maar, het blijft passen en meten tussen het kanaal, de weg, rotondes en bebouwing...

 

Ledenvergadering 2002

Op 11 juni zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Als lid heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op de leden¬vergadering zal het bestuur onder andere verantwoording afleggen over haar activiteiten en de jaarafrekening...

 

Wat kost windenergie?

Veel mensen vragen zich af hoeveel een windturbine kost en hoeveel deze oplevert. Dit hangt nogal af van het type en de locatie. Het belangrijkste hierbij is een goede windsnelheid; hoe hoger boven het aardoppervlak, hoe hoger de windsnelheid...