(Ook in pdf te downloaden)

 

Excursie naar Stadlohn, Duitsland

Het is nat en koud. Zaterdag 24 januari om 10 uur vertrekt een volle bus van het gemeentehuis in Houten. Houtense bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, belangstellenden en drie UWinders, ongeveer 50 mensen, hebben zich door het weer niet tegen laten houden. Doel van de reis zijn drie windturbines bij Stadlohn staan., net over de grens bij Winterwijk. Deze turbines zijn vergelijkbaar met de molens die komen op de Meerpaal in Houten. Ze zijn 100 meter hoog en hebben een rotordiameter van 80 meter en een vermogen van 2 MegaWatt...

 

Het streekplan

In de afgelopen weken hebben de Utrechtse kranten er vol van gestaan. In het ontwerp Streekplan heeft de Provincie Utrecht via een concrete beleidsbeslissing 5 locaties voor windenergie aangewezen. Dat wil zeggen dat de bestemmingen zijn vastgelegd en dat er ook bij wijzigingen van een bestemmingsplan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden meer zijn. Het betekent niet automatisch dat de locaties ook voor windenergie worden gebruikt. Dat hangt af van marktpartijen...

 

Ledenvergadering 2004

Op 16 april om 20.30 wordt de ledenvergadering 2004 van UWIND gehouden. Naast de vaste vergaderpunten zal er een toelichting worden gegeven op de voortgang van het project de Meerpaal...

 

Factor 140

In de afgelopen 15 jaar zijn windturbines aanzienlijk verbeterd. De foto’s laten een windmolen van 15 jaar terug zien en op gelijke schaal een windmolen die nu standaard is. Links de Lagerwey LW15-75 en daarnaast de nieuwste Neg-Micon NM110-4200, ook een Nederlands product...