(Ook in pdf te downloaden) 

 

De 100 dagen van het kabinet

Sinds Al Gore gezorgd heeft voor een warme winter, Poetin onrust zaait met de levering van het Russische gas en sinds de 2e kamer verkiezing van November 2006, waait er een frisse wind door Den Haag. Windenergie op land en op zee wordt nu gezien als een van de weinige mogelijkheden voor Nederland om op grote schaal en op korte termijn duurzame energie op te wekken. Met windenergie wordt er geen beroep gedaan op uitputbare energievoorraden, is men minder afhankelijk van de import van energie en wordt het klimaat niet nadelig beïnvloed. Een goed alternatief voor windenergie zou biomassa kunnen zijn, maar er worden vraagtekens geplaatst bij de aanvoerzekerheid en de duurzaamheid. Dat de sfeer in Nederland is omgeslagen is ook te merken aan de Haagse ambtenaren. Men is niet meer terughoudend en bang voor het oordeel van de 2e Kamer ...

 

Houtense molens …

In februari 2005 heeft de Houtense gemeenteraad ingestemd met de bouw van drie windturbines bij de Veerwagenweg aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Vervolgens is in het tweede kwartaal 2005 door UWind en ENECO de bouw– en milieuvergunning aangevraagd. Tegen beide aanvragen is bezwaar gemaakt door een aantal omwonenden. De gemeente heeft hun bezwaren afgewezen, waarna de omwonenden in beroep zijn gegaan. Voor de bouwvergunning bestaat de mogelijkheid van beroep bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State....

 

Terugkomst tweewiekers?

De gestegen prijzen voor windturbines geven aanleiding om weer na te denken over de goedkopere tweebladige turbine in plaats van de gebruikelijke driebladige. Fabrikanten ontwerpen hun windturbines vaak voor een stevige wind. Daarmee worden storingen voorkomen....

 

Adres UWind gewijzigd

Het postadres van UWIND is gewijzigd. Gezien de relatief hoge kosten van een postbus is deze opgezegd. Stuur uw papieren post voortaan naar:
UWIND, Willem Klooslaan 41, 3454 VN De Meern.