(Ook in pdf te downloaden)

 

Van Houten mogen de molens er komen!

Opnieuw heeft de Houtense gemeenteraad op 18 maart haar steun aan het windmolen project verleend. De gemeenteraad vond dat een genomen besluit niet zonder goede reden kan worden teruggedraaid. De noodzaak om ook in Houten windmolens te bouwen is alleen maar groter geworden. Dit besluit betekent dat de inwoners van Houten via Uwind toch de gelegenheid krijgen te investeren in de windmolens. Hun investering is een investering in de toekomst...

 

Leven van de Wind

Tijdens de besprekingen in Houten werd regelmatig de vraag gesteld hoeveel windenergie kost en of die molen de energie die hij kost wel terugverdient. Een grote windmolen van 2 Mega­Watt, inclusief all bijkomende kosten, kost al gauw 3 miljoen euro. Dat is ongeveer 1500 euro per kiloWatt. Iedere kiloWatt vermogen brengt per jaar circa 2500 KWh op. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt ca. 3350 kWh. Om deze hoeveelheid stroom jaarlijks op te wekken is dus een investering van ca. 2000 euro nodig.

 

Windenergie in Woerden

Net voor het raadsbesluit in Houten werd in de provincie Utrecht het windenergie project in Woerden om zeep geholpen, waar al jaren aan is gewerkt. Minister Cramer van Ruimtelijke ordening sprak een negatief oordeel uit over dit plan, dat zij als Minister van Milieu had moeten omarmen. Zij vond de open ruimte van het Groene Hart belangrijker dan het project van 3 x 3 MW turbines (met een opbrengst welke vergelijkbaar met de plannen voor Houten). Als je met de auto naar Gouda rijdt is het een onbegrijpelijk besluit. De lelijkheid van industrieterreinen straalt je tegemoet. Wind­turbines zouden juist meer structuur brengen....

 

2 of 3 megawatt turbine?

De elektriciteitsopbrengst van een windturbine is niet alleen afhankelijk van het maximale vermogen dat een turbine kan leveren. Dit vermogen wordt veelal uitgedrukt in MegaWatt (MW), oftewel Miljoenen Watts....