(Ook in pdf te downloaden)

 

Wind op zee, mee of tegen?

In Nederland staat inmiddels 2000 MW windvermogen, waarvan 228 MW op zee. Het kabinet wil binnenkort subsidie gaan verlenen voor de volgende 450 MW die op zee gebouwd gaat worden. Maar de overheid is nog aan het nadenken over de randvoorwaarden voor de uiteindelijk geplande 6000 MW die er in 2020 moet staan. Met deze 6000 MW kan jaarlijks ca 20 TWh (20.000.000.000 kiloWattUur) aan elektriciteit worden opgewekt. Dat is zo’n 15% van het totale Nederlandse elektriciteits­verbruik....

 

Er was eens ....

een Nederlandse wind­turbine­fabri­kant, Lagerwey. Deze ging in 2003 failliet. Zephyros nam de goede ideeën voor een 2 MW turbine over...

 

Europese winddag 2009

Elk jaar staat in heel Europa windenergie centraal op 15 juni tijdens de Winddag. In Nederland organiseert de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) deze dag. In 2009 zal dat gebeuren met een groots theaterspektakel in de open lucht in Rotterdam. Theatermaker Bert Barten maakt daarvoor een bijzondere voorstelling die gedurende minstens vier weken te zien zal zijn. Daarnaast is er een inhoudelijk programma rond windenergie. Zie voor meer informatie de website van NWEA.

 

Groot of klein

Kleine windturbines op woningen en bedrijfsgebouwen zijn wat de opbrengst en kosten betreft vergelijkbaar met zonnepanelen (PV-systemen). Per vierkante meter rotoroppervlak leveren ze, afhankelijk van het windaanbod, 150 tot 400 kWh per jaar tegen een kostprijs van ca. 50 cent per kWh. Deze stroomprijs ligt vrij hoog doordat de verwachtte levensduur van deze turbines korter is dan van PV panelen; ca 15 jaar, waarbij PV panelen 25 tot 30 jaar mee gaan. Daarnaast vergen zij meer onderhoud. Als de molen wat groter van formaat is, is een vergunning snel vereist...
...Vooral gemeenten en provincies hebben momenteel belangstelling voor kleine turbines. Zij hopen met de kleine turbines het goede voorbeeld te geven. Maar er zijn ook al een aantal pionierende particulieren die een turbines bij hun huis zetten. Zo zetten eind vorig jaar UWind leden Ellen en Bert van Oerle een energy ball naast hun huis. Zie het artikel in het trefpunt van 10 december 2008  

 

Windenergie in 2008

Het wereldwijd geïnstalleerde vermogen aan windenergie is in 2008 gestegen van 94.000 naar 121.000 MW (+ 27%). Met dit laatste vermogen wordt ca. 260 T(era)Wh (= 260.000.000.000 kWh) per jaar opgewekt....