(Ook in pdf te downloaden) 

 

 

Windturbines in Houten, het jaar 2009

Soms moet je wel erg veel geduld hebben. Nieuwe procedures, personeelswisselingen, onderzoeken welke opnieuw moeten worden uitgevoerd en nieuwe wetten zijn nadelig voor de voortgang van een project. En.... hoe langer een project duurt des te groter is de kans dat deze nadelige zaken ook daadwerkelijk gebeuren. Het jaar 2009 was geen gunstig jaar voor de toekomstige windturbines in Houten. Halverwege 2008 werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de beoogde turbines in Houten de radar van defensie zouden verstoren. Na onderzoek bleek uiteindelijk in Maart 2009 dat het windpark in Houten de radar uiteindelijk niet stoort. Verantwoordelijk wethouder van Houten, Wouter de Jong (CU), is opgevolgd door Thijs van Daalen (beiden CU), en de verantwoordelijke ambtenaar Vlot werd opgevolgd. Ook kwam er een nieuwe projectleider van ENECO. Aangezien in 2009 ook een nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) van kracht is geworden moest gekozen worden of deze als uitgangspunt genomen moest worden. Er is toen voor gekozen om verder gaan op basis van de oude WRO, om te voorkomen dat de gemeenteraad zich voor de 3e keer over de windturbines zou moeten uitspreken. Met het risico dat er gewacht zou moeten worden op de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is het slagschaduwonderzoek herzien, omdat er nieuwe woningen gebouwd zijn, en de geldigheid van het bestaande flora - en faunaonderzoek is verlengd. Tot slot is de grondovereenkomst met de gemeente herzien en deze zal binnen kort worden ondertekend. Er moeten nu nog twee belangrijke vergunningen onherroepelijk worden. Dit zijn de: 1). Milieuvergunning. Deze is door de gemeente eind december 2009 verleend waarop 5 bezwaren zijn gemaakt De Raad van State zal deze behandelen. Doorlooptijd: 9 -15 maanden en de 2). bouwvergunning. De ontwerpbouwvergunning lag tot eind december 2009 ter inzage. Hierop zijn een 70-tal zienswijzen ingediend. De gemeente zal schriftelijk reageren. We verwachten dat in April de bouwvergunning wordt verleend. Tegen deze bouwvergunning kan bij de Rechtbank en vervolgens bij de Raad van State bezwaar worden gemaakt. Doorlooptijd: 15-24 maanden. U ziet, het plaatsen van windturbines moet aan veel eisen voldoen. De gemeente Houten, ENECO en UWind zijn er daarom samen druk mee bezig. 

 

Politiek in Houten

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden is ITH (Inwonerspartij Toekomst Houten) de grootste partij geworden. ITH heeft zich in het verleden sterk verzet tegen de bouw van wind­turbines. Met de uitspraak "... Iedere mogelijkheid om de komst van de windmolens aan de Veerwagenweg te blokkeren zullen we benutten.’ ging men de collegeonderhandelingen in.  Na een eerste poging van ITH om een college te vormen zijn VVD, CDA, PvdA en D66 (samen goed voor 60% van de stemmen) gestart met alternatieve besprekingen. Van deze coalitie verwacht UWind geen koerswijziging van de gemeente Houten voor zover het de plaatsing van wind­molens op de Veerwagenweg betreft.

 

Investeren met tegenwind

UWind is niet de enige windclub die het moeilijk heeft! De bouw van nieuwe windparken in Nederland is in 2008 en 2009 praktisch tot stilstand gekomen. De nieuwe subsidieregelingen zijn aan de lage kant, zeker voor turbines in het binnenland. De belangenvereniging van Nederlandse windsector (de NWEA) overlegt druk met de overheid om deze regelingen te verbeteren. In Houten vroegen de gemeenteraads­verkiezingen veel aandacht. De coalitieonderhandelingen zijn momenteel druk gaande. En de pers besteedde veel aandacht aan negatieve geluiden over windenergie. Gezien de stand van zaken is het onderhand tijd om na te denken over de manieren waarop de leden van UWind straks kunnen investeren. Hoe de leden het beste kunnen investeren hangt sterk af van de regels van de overheid. Bij de oprichting van UWind leek het investeren via een coöperatie de beste manier. Later bleek een z.g. maatschap aantrekkelijker door het toepassen van belastingvoordelen. Maar inmiddels is de wetgeving weer gewijzigd en is ook dit minder aantrekkelijk geworden. Momenteel zijn er twee mogelijkheden: Bij het windpark Burgervlotbrug is ervoor gekozen om hoogrenderende obligaties (8%) te verkopen aan leden van de coöperatie Kennemerwind en in 2e instantie aan andere omwonenden en geïnteresseerden. Dat leidde tot een grote belangstelling. Alle coöperatieleden mochten zoveel investeren als zij hadden aangegeven. De andere belangstellenden konden niet zoveel investeren als zij wilden omdat er onvoldoende obligaties waren. Een tweede mogelijkheid om het rendement van de investeringen uit te betalen is gebaseerd op “zelflevering”. De stroom die de turbine voor jou levert wordt verrekend op je energierekening. In feite lever je stroom aan jezelf. Net zoals nu al met zonnepanelen gebeurd. Je betaalt dan geen BTW of energiebelasting. Een grote windturbine langs het Amsterdam Rijnkanaal is niet direct op de huisinstallatie aangesloten. De stroom zal dan eerst moeten worden verkocht aan het energiebedrijf. Deze kan het stroomverbruik van de coöperatieleden salderen met de geproduceerde stroom van de turbines. Net zoals nu gaat met zonnepanelen. Er loopt een experiment met de Windvogel in samenwerking met ENECO. Er zijn helaas nog geen goede afspraken met de fiscus, maar de minister heeft recent toegezegd dat ze nadenkt over dit experiment. Helaas is ons project in Houten nog niet zover dat we de leden van UWind een concreet voorstel kunnen doen. Maar we volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen een voor de leden zo gunstig mogelijk uitwerking kiezen!

 

Made in ...

De technische ontwikkelingen zijn snel gegaan afgelopen jaar. Er zijn door in Nederland gevestigde bedrijven maar liefst 6 nieuwe grote windturbines ontwikkelt van twee tot vijf MW. Aziatische bedrijven hebben veel geïnvesteerd in het 'direct drive' principe waardoor een windturbine geen tandwielenkast (een  soort versnellingsbak) meer nodig heeft.  Dit maakt de turbine betrouw­baarder, en daarmee geschikter voor toepassing op zee waar het onderhoud relatief duur is. De direct drive is destijds door de Nederlandse windturbine fabrikant Lagerweij in Nederland geïntroduceerd. Lagerweij ging in 2003 failliet. De door hen  ontwikkelde techniek werd opgekocht door en doorverkocht aan verschillende Aziatische maatschappijen als XEMC, Harakosan, STX of met Aziatisch kapitaal gefinancierde bedrijven als EWT, LWW en VWEC. Zij plaatsen nu in Azië turbines met deze innovatieve techniek. In Nederland worden deze turbines niet geplaatst omdat deze fabrikan­ten hier minder bekend zijn. En hoewel het Nederlandse Lagerweij aan de wieg van de techniek heeft gestaan maakt onbekend toch onbemind.

De Lagerweij erfenis

 

XEMC-70 turbines van 2 MegaWatt in bedrijf in Fujian (Zuid China) 2007.