(Ook in pdf te downloaden)

 

Terugblik 2013: een bijzonder jaar voor UWind
In december 2012 begon de bouw van windpark Houten voorzichtig. De kabels vanaf het koppelstation werden getrokken, maar voor de rest heerste er nog relatieve rust aan de Veerwagenweg en langs het kanaal. De leden waren begin januari uitgenodigd op de locatie (in de kou) en later bij Bert (in de warmte) voor een Nieuwjaarsbijeenkomst en proostten met elkaar op de langverwachte droom die dit jaar werkelijkheid zou worden.

In februari begon de bouw dan echt, eerst een inkoopstation en vervolgens de funderingspalen, ….. niet voor de turbines maar voor de opstelplaats van de kraan! Eind april was ook de fundering van de turbines klaar en eind mei staat de eerste turbine en even later de andere twee. In die maanden waren velen van ons er wel een paar keer per week te vinden om de vorderingen te volgen. Ook een groeiend aantal Houtenaren kwam nieuwsgierig kijken wat er toch gebeurde.

Op 31 mei was er een open dag voor UWindleden bij de eerste turbine en op 5 juni mochten alle Houtenaren een kijkje nemen op het bouwterrein. Nadat net alle drie de turbines overeind stonden volgde op 15 juni de grote Open Winddag. Er kwamen een paar honderd bezoekers. In de voorbereiding dachten we samen met Eneco na over wat we moesten doen met eventuele negatieve geluiden of erger, maar niets van dat alles. Eigenlijk was iedereen enthousiast of tenminste minder negatief dan voorheen. Hoogtepunt van het jaar werd de officiële opening op 4 oktober. Onder muzikale begeleiding liepen we naar de turbine en zeker de bekendmaking van de naam van de molen die het dichtst bij Nieuwegein staat: “De ZuidWester” maakte emoties los bij de langst betrokkenen van UWind-Zuidwester.

Mooi is dat de overheersende ‘Zuidwester’, de turbine die het dichtst bij de snelweg staat, vrijwel altijd de naam UWind aan de voorbijrijdende automobilist laat zien. Oprichting en start van het Duurzaamheidsfonds Houten (zie www.dfhouten.nl) vormen de kers op de taart van een prachtig UWind jaar.

Ernst van Zuijlen (vz)

 

Cijfers windpark Houten

Windpark Houten heeft het eerste halve jaar 9746 MWh opgewekt, voldoende voor ruim 6000 huishoudens. Dat is 3% minder dan verwacht, en wordt veroorzaakt door fluctuaties van het wind¬aanbod. In maart heeft het wind¬park Houten veel stil gestaan. Naast de stilstand om slagschaduw te voorkomen en te voldoen aan de strenge geluidseisen, heeft het bijzonder weinig gewaaid. Op de korte termijn is de hoeveelheid wind erg onvoorspelbaar. Over langere termijnen is de wind veel voor¬spel¬baarder. Over meerdere jaren gemeten ligt de jaarproductie vrijwel altijd tussen de 95% en 105% van de voorspelde opbrengst. Zie voor meer informatie de eneco windapp en www.windparkhouten.nl.

 

Open winddag 2014

Op 14 en 15 Juni wordt voor de derde keer een Open Winddag gehouden. In heel het land worden windturbines open gesteld. UWind zal op zaterdag 14 juni aanwezig zijn bij windpark Houten en hopelijk zal één Houtense turbine ook toegankelijk zijn. U bent van harte welkom.

 

Een bijna helemaal nieuw bestuur!?

Met de drie molens in Houten als wapenfeit heeft het grootste deel van het bestuur besloten met hun bestuurs¬werkzaamheden te stoppen. Ernst van Zuijlen, Jan Coelingh, Lothar Ilzhöfer en Kees Vringer zijn niet herkiesbaar. Ernst en Jan zijn de oprichters van UWind en zijn al sinds de oprichting in 1989 bestuurslid. Maar gelukkig zal UWind niet stuurloos met de wind gaan meewaaien. GertJan de Vilder die ook velen jaren in het bestuur heeft gezeten stelt zich op de komende ledenvergadering herkiesbaar. Ook stelt Bert van Oerle zich verkiesbaar. Bert heeft al geruime tijd meegedraaid met het bestuur.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met geïnteresseerde nieuwe bestuursleden. Het gaat zowel om mensen met ideeën voor een nieuwe koers voor Uwind als om mensen die belangstelling voor het bestuur van Uwind hebben. Want Uwind staat op een kruispunt. Gaan we verder als windcoöperatie en pakken we een nieuw project op. Of gaan we ook andere initiatieven op het gebied van duurzame energie oppakken? We hopen op de komende ledenvergadering op 15 mei aanstaande hierover meer te kunnen vertellen.