(Ook in pdf te downloaden)

 

Windpark Houten geopend
De drie Houtense turbines draaien vanaf juni 2013 en produceren tot nog toe boven verwachting. Dat belooft nog wat als alle testen zijn afgerond. Vrijdagmiddag 4 oktober vond de officiële opening plaats onder grote belangstelling. Zo'n 250 genodigden kwamen bijeen in de kantine van de sportclubs op de Meerpaal. Daar werden ze eerst getrakteerd op interviews met vertegenwoordigers van Eneco, gemeente en UWind en pitches door een viertal duurzame initiatieven die al lopen in Houten. Na een toelichting op het Duurzaamheids Fonds Houten (DF Houten) en een presentatie van wind app, liep het hele gezelschap onder begeleiding van straatorkest Tutti Saxi in een lange optocht naar de oostelijke turbine voor de opening. Windpark Houten blijft Windpark Houten heten. De meest zuidelijke turbine heet 'de Poldermolen', de middelste 'Windacus' en de turbine bij de A27 'de Zuidwester'. Deze laatste naam had UWind ingebracht en verwijst naar onze eerdere zustercoöperatie de Zuidwester, maar ook naar de locatie ten opzichte van het dorp en naar de in Nederland overheersende windrichting waar we dus het meest van verwachten.

 

Gegrepen door de wind

De geschiedenis rond het windpark in Houten is samengevat in het boek "Gegrepen door de wind, een kleine geschiedenis". Mirjam Tielen geeft in het 70 pagina’s tellende full colour boek een mooie beschrijving van de achtergrond van windcoöperaties en wat UWind voor en tijdens de projectontwikkeling in Houten zoal heeft meegemaakt. Ook de rol van de gemeente Houten en energiebedrijf Eneco worden beschreven. Daarnaast zijn een uitgebreid fotoverslag van de bouw en een collage van diverse krantenberichten rond het windpark in het boek opgenomen. "Gegrepen door de wind" is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in Houten (Wijs, de Read Shop en Bruna) voor €13,50. Het boek kan ook per post toegestuurd worden. Maak daarvoor 15,- over naar bankrekening 4124440, t.n.v. M. Tielen, Utrecht, o.v.v. ‘gegrepen door de wind’, en je naam en adres

 

Geweldig die wind app

Wie afgelopen donderdag (17 oktober 2013) maar liever binnen bleef met die harde wind, heeft misschien ook genoten van wat de wind app ons deze dag voorschotelde. Terwijl wij lekker warm en droog van een lekker bakje koffie genoten, waren onze turbines hard aan het werk. Regelmatig was te zien dat de molens 99-100% leverden. Ieder 2 MW, dus samen 6 MW. Soms kwam de teller zelfs boven de 6 MW, maar nooit veel, want dan worden ze automatisch ietsje terug geregeld. Op de screen shot hiernaast is te zien dat op dat moment van 5979 kW, er voor een kleine 15.000 Houtense huishoudens windstroom werd geleverd, en op de grafiek is te zien dat over die dag 90.000 kWh is geleverd, goed voor zo’n 9.400 huishoudens. Echt heel mooi om de prestaties van windpark Houten van uur tot uur te kunnen volgen. De app is inmiddels voor de Iphone, windows en android te downloaden via de app stores.

 

Obligaties Windpark Houten ruim overtekend

De belangstelling om financieel te participeren in Windpark Houten was groot. In totaal hebben 701 mensen ingeschreven voor 7.978 obligaties. Onder hen 232 Houtenaren en 66 leden van UWind. Er waren 5.000 obligaties beschikbaar. Om zoveel mogelijk mensen van de obligaties te kunnen laten profiteren, is een verdeelsleutel toegepast die ertoe leidt dat iedereen uit deze groep obligaties krijgt toegewezen met een maximum van 30 stuks. De obligatiehouders is eind september per brief bericht hoeveel obligaties ze toegewezen hebben gekregen. UWind en Eneco zien in de succesvolle uitgifte bewijs voor het nut van participatie door omwonenden. Eneco zal bij toekomstige windparken op land en op zee onderzoeken of participatie met obligaties mogelijk is of andere vormen van betrokkenheid met de omgeving passend zijn.

 

DF Houten

Samen werken aan een duurzame toekomst binnen de gemeente Houten. Dat is het doel van het DuurzaamheidsFonds Houten, afgekort (DF Houten). Het fonds helpt inwoners, bedrijven en instellingen binnen Houten om duurzame plannen tot realiteit te brengen. Zo blijft het niet bij ideeën alleen. DF Houten is mogelijk gemaakt door Windpark Houten, waarin Eneco en UWind samenwerken, en de gemeente Houten. Het fonds heeft in 2013 45.000 euro beschikbaar voor de onder-steuning van projecten voor de opwekking van duurzame energie en het realiseren van energiebesparing.