De voormalige coöperatieve vereniging "De Zuidwester" had precies hetzelfde doel als UWind. De laatste jaren van het bestaan van De Zuidwester bestond het bestuur van UWind en De Zuidwester al uit dezelfde personen. In 2000 is De Zuidwester uiteindelijk opgegaan in UWind. Om de coöperatie in ere te houden is besloten om de nieuwsbrief van UWind De Zuidwester te noemen. Het zuid-westen is zoals bekend de meest voorkomende windrichting in Nederland. Een stevige zuidwestenwind betekent dan ook veel energie ...