De coöperatieve vereniging UWind u.a. is in 1989 opgericht. Het doel van de vereniging is het "stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder windenergie, en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden". Dit doel probeert de vereniging te bereiken door windturbines te plaatsen en te beheren in de provincie Utrecht, en andere activiteiten te ontplooien om het doel te verwezenlijken.